Säkerhetsinformation - Sensotrend Connect

Uppdaterad 2021-05-17.

Avsedd ändamål av applikationen

Sensotrend Connect är en applikation som stöder behandlingen av diabetes genom att överföra data som samlats in av blodsockermätare, glukossensorer och insulinpumpar och liknande enheter från andra applikationer och molntjänster till vårdinformationssystem.

Applikationen är avsedd för alla användargrupper vars dataöverföring är tillåten och möjliggjort av datakällor och vårdinformationssystem som stöds av Sensotrend Connect.

Begränsningar

Applikationen är inte avsedd för överföring av data som används för övervakning av hälsotillståndet i realtid.

Mätdata som överförs av applikationen är endast lämpliga för att övervaka din hälsa när din mätapparat har kalibrerats enligt tillverkarens instruktioner.

Användningen av applikationen ersätter inte vården som tillhandahålls av en vårdpersonal utan kompletterar den. Om det finns betydande förändringar i din vårdbalans, kontakta din vårdgivare.

Gör inte betydande förändringar i din behandling baserad endast på data överfört av Sensotrend Connect. Innan du fattar ett behandlingsbeslut ska data överfört av Sensotrend Connect jämföras med data från den ursprungliga datakällan för att säkerställa att hela dataöverföringskedjan har fungerat tillförlitligt.

Om allvarliga incidenter inträffar under användningen av applikationen ska de rapporteras till vår kundsupport på support@sensotrend.com och tillsynsmyndigheten.

Information relaterad till systemkrav

Sensotrend Connect är en tjänst som inte har specifika systemkrav för användarutrustning. Applications användargränssnitt är utformat för att fungera med de mest använda webbläsarna. Det är dock inte möjligt att säkerställa att applikationen fungerar med alla webbläsarna på marknaden. Om du märker någon felaktig, oväntad eller ofullständig aktivitet, vänligen kontakta vår kundsupport på support@sensotrend.com så att vi kan lösa och, om möjligt, rätta till problemet.

Använd inte applikationen för att övervaka din hälso- och vårdbalans om den verkar fungera felaktigt.

Produktinformation

Sensotrend Connect v2.3.33,

UDI-DI: D-FIMF000000500S00000015P

CE

Sensotrend Connect är en medicinteknisk produkt av klass I. Se försäkran om överensstämmelse.

Kontaktinformation

Tillverkare
Sensotrend Oy
Tampellan esplanadi 19 A 55
33180 Tammerfors
Finland

support@sensotrend.com