Tietosuoja

Päivitetty 26.10.2020

Tällä sivulla kerromme miten ja miksi keräämme Sinua koskevia tietoja Sensotrend Hoitopolku -palvelukokonaisuuden käyttäjänä ja kuinka huolehdimme yksityisyydestäsi.

Sensotrend Hoitopolku -palvelukokonaisuus sisältää Sensotrend Uploader -, Sensotrend Connect - ja Sensotrend Dashboard -ohjelmistotuotteet.

Mitä tietoja keräämme?

Keräämme Sinusta ainoastaan ne tiedot, jotka palvelun toteuttamisen kannalta ovat olennaisia. Terveystietojasi emme tallenna lainkaan, vaan ainoastaan välitämme ne Kanta-palveluiden Omatietovarantoon, josta ne ovat saatavilla käyttöavainten (access token) avulla.

Keräämme seuraavia tietoja:

  • Sähköpostiosoitteesi, jotta voimme kertoa sinulle palvelun käyttöön liittyvistä poikkeustilanteista sekä muutoksista käyttöehtoihin tai tähän tietosuojaselosteeseen.
  • Internet-palvelimen tekniset lokit, jotta voimme seurata palvelun toiminnan luotettavuutta ja selvittää mahdollisten virhetilanteiden syitä.
  • Käyttöavaimia (access token), joiden avulla palvelu pääsee noutamaan tietoja eri tietolähteistä. Nämä käyttöavaimet luodaan, kun liität palveluun tietolähteitä.
  • Mahdollinen vikatilanneilmoituslupa, mikäli olet sen erikseen antanut, sekä luvan myöntämisen ajankohta, jotta tiedämme haluatko, että ilmoitamme Sinulle palvelun vikatilanteista.
  • Mahdollinen tietojenkatselulupa, mikäli olet antanut terveydenhuollon palveluntarjoajalle luvan tarkastella tietojasi, sekä luvan myöntämisen ja mahdollisen perumisen ajankohta. Tähän liittyen tallennamme myös tiedot terveydenhuollon ammattilaisista, jotka ovat käyneet tarkastelemassa tietojasi sinun luvallasi.
  • Mahdollinen viestintälupa, mikäli olet sen erikseen antanut, sekä luvan myöntämisen ajankohta, jotta tiedämme haluatko, että kerromme sinulle palvelun kehittymisestä ja mahdollisuuksista osallistua palvelun jatkokehitykseen.
  • Mahdolliset muut itsesi erikseen antaman suostumuksesi perusteella kerättävät tiedot.

Miksi keräämme tietoja?

Keräämme tietoa Sinulle arvokkaan palvelun toteuttamiseksi sekä kehittääksemme palveluitamme paremmin diabetikoiden, heidän läheistensä ja heitä hoitavien ammattilaisten tarpeita vastaaviksi.

Miten keräämme ja käsittelemme tietoja?

Palvelun teknistä toteuttamista vaatiman automaattisen tiedonkeruun lisäksi keräämme henkilötietoja ainoastaan silloin, kun palvelu kysyy Sinulta tietojasi. Otamme yksityisyytesi suojan vakavasti ja keräämme sekä käsittelemme tietojasi ainoastaan, kun palvelun toteuttaminen sitä vaatii.

Tietojasi ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon eikä profilointiin.

Automaattinen tietojen kerääminen

Tiedot, joita keräämme automaattisesti:

  • Internet-palvelimen tekniset lokit
  • Käyttöavaimet (access token)
  • Antamasi luvat tietojesi katseluun sekä tiedot siitä, kun tietojasi katsellaan luvan perusteella.

Miten varmistamme henkilötietojen tietosuojan?

Noudatamme EU:n yleiseen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimia asianmukaisia hallinnollisia ja tietoteknisiä toimia henkilötietojesi suojaamiseksi. Jokainen IT-järjestelmämme arvioidaan tietoturvan näkökulmasta ja tietoturvakäytäntöjämme kehitetään jatkuvasti.

Oikeutesi palvelun käyttäjänä

Sinulla on kaikki EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten oikeus tietojesi tarkastamiseen ja mahdollisten virheiden oikaisuun sekä tietojesi poistamiseen.

Oikeuksiasi koskevat pyynnöt pyydämme lähettämään tietosuojavastaavallemme, jonka yhteystiedot löydät alta.

Tietojen poistaminen

Tietojen poistaminen tapahtuu lopettamalla palvelun käyttö palvelun käyttöliittymän kautta. Tässä tilanteessa Sinusta tallennetut tiedot poistetaan teknisiä lokeja lukuun ottamatta automaattisesti ja välittömästi.

Oikeuksiasi koskevat pyynnöt pyydämme lähettämään tietosuojavastaavallemme, jonka yhteystiedot löydät alta.

Yhteystiedot

Sensotrend Oy
Tampellan esplanadi 19 A 55
33180 Tampere.

Tietosuojavastaava Hannu Hyttinen, privacy@sensotrend.com.

Muutokset ja päivitykset

Päivitämme tätä tietosuojalauseketta aika ajoin ja kerromme sinulle tehdyistä muutoksista, jos ne jollain lailla vaikuttavat sinun oikeuksiisi tai sinun tietojesi käsittelyyn.