Sensotrend logo

Tallennamme sähköpostiosoitteesi voidaksemme kertoa sinulle palvelumme kehityksen edistymisestä. Emme myy emmekä luovuta tietojasi muille osapuolille emmekä käytä niitä muihin tarkoituksiin.

Sensotrend Oy:n sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

Tämä on Sensotrend Oy:n sekä Suomen henkilötietolain että EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Sensotrend Oy, 2606155-7, Koulukatu 16 B 41, 33200 Tampere.

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava Hannu Hyttinen, privacy@sensotrend.com.

Rekisterin nimi

Sensotrend Oy:n sidosryhmärekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito sidosryhmiin ja mahdollisiin palvelun tuleviin käyttäjiin ja asiakkaisiin. Rekisterin tietoja voidaan yhdistää palveluidemme käyttäjätietoihin, jotta osaamme kohdentaa viestejämme oikein.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

Emme käytä tietoja automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön itsensä ilmoittama nimi ja sähköpostiosoite, tieto sähköpostiosoitteen varmennuksesta sekä sähköpostiosoitteen käyttöön liittyvät suostumukset.

Säännönmukaiset tietolähteet

Saamme rekisteriin tallennettavat tiedot pääsääntöisesti www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, mutta myös sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta sekä asiakastapaamisista ja muista vastaavista tilanteista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme luovuta tietoja säännönmukaisesti muille tahoille. Emme siirrä rekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen suojauksen periaatteet

Noudatamme tietojen käsittelyssä parhaamme mukaan huolellisuutta ja suojaamme tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot asianmukaisesti. Huolehdimme myös pilvipalveluissa säilytettävien tietojen tietoturvasta asiaankuuluvasti. Tietoja käsittelevät vain työntekijät, joiden työnkuvaan niiden käsittely kuuluu.

Oikeus tietojen tarkistamiseen ja tietojen käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietosi ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Sinulla on tietyissä tapauksissa myös oikeus vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista.

Mikäli tahdot tarkistaa itsestäsi tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, tai mikäli tahdot rajoittaa tietojesi käsittelyä, lähetä pyyntö kirjallisesti tietosuojavastaavalle osoitteeseen privacy@sensotrend.com.

Yksilöivänä tunnisteena käytämme sähköpostiosoitetta, joten pyynnön käsittely onnistuu helpoiten, kun lähetät pyynnön samasta sähköpostiosoitteesta, joka rekisteriin on tallennettu. Mikäli sinulla ei enää ole pääsyä tallennettuun sähköpostiosoitteeseen, kerro pyynnössäsi kuitenkin käytetty sähköpostiosoite, rekisteröitymisen yhteydessä kertomasi nimi sekä rekisteröitymisen ajankohta mahdollisimman tarkasti. Tarvittaessa voit lähettää pyynnön myös postitse yrityksen postiosoitteeseen. Tietosuojavastaavamme voi lisäksi tarvittaessa pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi.

Pyrimme vastaamaan pyyntöihin mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa.

Tietojen poistaminen

Sinulla on oikeus poistaa tietosi rekisteristä.

Lähettämissämme sähköpostiviesteissä on pääsääntöisesti linkki, jonka avulla tietojen poistaminen onnistuu helpoiten.

Tarvittaessa voit lähettää pyynnön tietojesi poistamiseksi myös tietosuojavastaavamme kautta, sähköpostitse osoitteeseen privacy@sensotrend.com tai kirjeitse yrityksen postiosoitteeseen.

Yksilöivänä tunnisteena käytämme sähköpostiosoitetta, joten pyynnön käsittely onnistuu helpoiten, kun lähetät pyynnön samasta sähköpostiosoitteesta, joka rekisteriin on tallennettu. Mikäli sinulla ei enää ole pääsyä tallennettuun sähköpostiosoitteeseen, kerro pyynnössäsi kuitenkin käytetty sähköpostiosoite, rekisteröitymisen yhteydessä kertomasi nimi sekä rekisteröitymisen ajankohta mahdollisimman tarkasti. Tietosuojavastaavamme voi lisäksi tarvittaessa pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi.

Pyrimme vastaamaan pyyntöihin mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa.

Voimme myös itse poistaa koko rekisterin käytöstä, tai aika ajoin poistaa rekisteristä tietoja, joiden tallentamiselle emme enää koe olevan tarvetta.